Een complexe iconografie

Verering van de heilige Ursula,
familiegrafkapel en familiepropaganda

Verschillende beeldengroepen luisteren de kapel op. Naast Caritas zijn ook drie andere deugden voorgesteld: Geloof, Hoop en Waarheid. Boven het altaar, in het midden van de achterwand, bevindt zich het beeld van de heilige Ursula. Zij wordt omgeven door reliekhouders die nu leeg zijn. Op de zijwanden staan lange grafopschriften en twee fakkeldragende putti. De koepel die de kapel bekroont was gedecoreerd met 16 vergulde en gepolychromeerde wapenschilden van de hoogadelijke voorouders van de familie della Torre, de letter L van Lamoral en in de lantaarn zijn nieuw wapenschild.

De kapel functioneerde op verschillende niveaus: in de eerste plaats als vereringskapel voor de heilige Ursula, maar ook als familiegrafkapel en ten slotte voor familiepropaganda doeleinden. Het beeld van Caritas is een goed voorbeeld van de complexe iconografie van de kapel en kan op verschillende manieren gelezen worden: het staat symbool voor de deugd van de naastenliefde en meer specifiek wordt deze deugd hier toegekend aan de vrouw van Eugène, de opvolger van graaf Lamoral. Het is de belichaming van de liefde voor haar echtgenoot tot aan haar dood.